Nieuw informatiesysteem voor laboratorium

4 oktober 2023

Ons laboratorium krijgt een nieuw informatiesysteem (LIMS). Vervanging is noodzakelijk omdat de huidige software niet meer wordt ondersteund en doorontwikkeld. Het is daardoor kwetsbaar op het gebied van informatieveiligheid. Vorig jaar zijn we dit traject al gestart en keken we naar een geschikt systeem. Nu gaan we de volgende fase in: de aanschaf en implementatie. Ons algemeen bestuur stelt hiervoor € 920.000,- beschikbaar.

Software voor informatiebeheer

LIMS staat voor Laboratorium Informatie en Management Systeem. Het is software voor het beheer van al onze laboratorium informatie. Denk aan de gegevens mbt monsterpunten, monsters, analyses, controles, rapportage en overzichten, maar ook kwaliteitsborging, workflow en gegevenstracering binnen het laboratorium.

Gedegen overgang

In dit traject delen we kennis en ervaringen met onze collega organisaties Aqualysis, Wetterskip Fryslân en Waterproof, organisaties die ditzelfde systeem gebruiken of gaan gebruiken. We nemen een jaar voor het inrichten en het testen van het nieuwe systeem. De planning is om begin 2025 helemaal over te gaan. Daarna start een periode van verdere inrichting en optimalisering.