Netwerk Medicijnresten uit Water groeit

4 december 2023

Sinds 2019 werken we samen in het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten uit Water. Daarin zoeken we naar manieren om de hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater te verminderen. Omdat het netwerk de laatste jaren behoorlijk is uitgebreid, is opnieuw een officiële intentie uitgesproken tot samenwerking. Donderdag 30 november ondertekende ons dagelijks bestuurslid Martijn van Mensvoort hiertoe een intentieverklaring.

Netwerk groeit

Steeds meer medicijnen komen in het oppervlaktewater terecht, met negatieve gevolgen voor de natuur en waterzuivering. Binnen dit netwerk werkten we de afgelopen jaren mee aan bijvoorbeeld voorlichting, productinnovaties en onderzoek. Bij de start in 2019 bestond het netwerk uit achttien partners uit de gezondheids- en watersector. Inmiddels is het uitgebreid naar zevenenveertig bedrijven en instellingen uit (grotendeels) Noord-Nederland die actief bezig zijn met het verminderen van medicijnresten in het water.

Past bij onze visie

Onze deelname binnen dit netwerk past bij onze visie om samen met regionale partners via bronaanpak de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater te reduceren. Martijn van Mensvoort: “Zolang er geen eenvoudige manier is om de medicijnresten uit het afvalwater te halen, zetten wij in op bronaanpak. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.”

Concrete acties

Het aandachtsveld binnen het netwerk is breed, van het voorschrijven van medicijnen tot onderzoek naar het gedrag van mensen met betrekking tot medicijngebruik en monitoring op de route die rioolwater aflegt. Ook is er aan concrete producten gewerkt:

  • Filter voor ziekenhuisapotheken om te voorkomen dat medicijnresten het riool bereiken.
  • Sifon dat het water in de sifon, en de lucht erboven desinfecteert. Dit heeft een positief effect op de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën, virussen, schimmels en parasieten.
  • Onderwijsmodule voor studenten farmacie om de negatieve milieueffecten als gevolg van farmaceutische vervuiling van water over te brengen, en hen te activeren om dit probleem aan te pakken.

Het project Innovatie ecosysteem ‘Medicijnresten in water Noord-Nederland’ is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en verstrekt door de Samenwerkingsverband Noord-Nederland.