Mien Grunneger Laand

1 juni 2022

Van 1 juli tot en met 2 oktober staat er naast gemaal Rozema in Termunterzijl een kunstwerk van Joyce Zwerver uit de serie Mien Grunneger Laand.

Vier landschapstypes

Joyce Zwerver begon anderhalf jaar geleden een zoektocht naar de visuele kwaliteiten van het Groninger landschap. Wat is er zo typerend aan de provincie en is zij in één landschap te vangen? Na vele wandelingen en honderden foto’s, bleek de provincie veel diverser dan aanvankelijk gedacht. Joyce verdeelde de provincie in vier landschapstypes. Elk type landschap koppelde ze aan een locatie, waarvoor ze vervolgens een locatiegericht ruimtelijk werk ontwikkelde. Zo is het kunstwerk bij gemaal Rozema gekoppeld aan het dijklandschap.

Verbonden door een wandelkaart

De werken zijn te vinden langs wandelingen en worden verbonden door een wandelkaart. Deze wandelkaart is verkrijgbaar tijdens een expositie in stichting WEP. Hier wordt een serie beeldhouwkunstige collage werken van het verzamelde beeldmateriaal geëxposeerd, als onderdeel van dit project. Niet in de gelegenheid om naar deze expo te gaan? De wandelkaart is ook verkrijgbaar via joycezwerver@gmail.com.

Werk van Joyce

Het werk van Joyce uit zich in monumentale installaties en beeldhouwkunstige collages. Locatiegericht werken speelt hierin de hoofdrol. Binnen, buiten, in het landschap of met het landschap; de locatie wordt visueel benaderd in een zoektocht naar bruikbare vormen, lijnen, afmetingen en verhoudingen. Soms wordt hierbij gezocht naar een contrast, soms naar een poëtische samenhang. Eenvoud, tactiliteit, materialiteit en eenheid zijn daarbij de leidraad.

Het project Mien Grunneger Laand won in 2020 het Hendrik de Vriesstipendium beeldende kunst en wordt daarnaast gesteund door het Mondriaan Fonds, stichting Stokroos, Kunstraad Groningen en stichting Beringer Hazewinkel. Naast waterschap Hunze en Aa’s stellen ook stichting Het Groninger Landschap en Heemtuin Muntendam hun landschap beschikbaar voor dit project.