Meedenken over kust Eemsdelta

21 juni 2022

De komende jaren verandert de kust langs de gemeente Eemsdelta mogelijk. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn maatregelen in het gebied nodig. Het idee is om de Groote Polder te verbinden met de Eems-Dollard. Ook zijn er plannen om recreatieboten weer door het centrum van Delfzijl te laten varen. Daarvoor moet onze spuisluis een andere plek krijgen. Het project ‘Eemszijlen’ onderzoekt hiervoor de mogelijkheden. De ideeën worden in de loop van dit jaar uitgewerkt samen met de inwoners en ondernemers uit het gebied.

Provincie Groningen is initiatiefnemer van dit project. Wilt u meedenken in dit proces? Kijk dan op de webpagina over het project Eemszijlen voor meer informatie.