Lekke buis is mogelijk aardbevingsschade

6 maart 2020

In één van onze onderleiders in de buurt van Scheve Klap is schade ontstaan. De buis die op de bodem van de Hondshalstermaar ligt en de polders aan weerzijde van dit water met elkaar verbindt, is lek. De schade is mogelijk ontstaan door de aardbeving van 3 maart.

Mogelijke aardbevingsschade

Kort na de aardbeving in Wagenborgen werd het lek ontdekt. De locatie van de buis bevindt zich op ongeveer drie kilometer afstand van het epicentrum. We verwachten daarom dat de aardbeving de oorzaak is van het lek. We hebben inmiddels een melding gedaan bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Lek is gedicht

Het lek is met een noodmaatregel gedicht. Het dichten van het lek is belangrijk, omdat het water vanuit de Hondshalstermaar via het lek de buis in stroomde richting de achterliggende polder. Daarnaast kon dit lek invloed hebben op de sterkte van de dijken, omdat grond vanuit de dijk mee kon spoelen de buis in. Dit zou de stabiliteit van de dijk aantasten.

De situatie is veilig en we blijven alert. Er vindt intern overleg plaats over hoe en wanneer het lek definitief hersteld wordt. Afhankelijk van de oplossing die gekozen wordt zal het herstel tussen de twee en vier ton kosten.

Locatie van de onderleider