Leefgebieden voor bever in Groningen en Drenthe raken vol

28 september 2023

Deze week is een bever verplaatst van het beheergebied van waterschap Hunze en Aa´s naar het gebied van waterschap Noorderzijlvest. De bever is verplaatst uit een gebied waar de bever niet welkom is (rood gebied). Dit verplaatsen naar geschikte gebieden wordt steeds lastiger. Er zijn nu nog twee plekken waar we een bever kunnen herplaatsen. Dit betekent dat het moment nadert waarop we moeten overgaan tot het doden van een gevangen bever. 


Bevers naar groene gebieden

De provincie Groningen en een deel van Drenthe zijn ingedeeld in gebieden waar de bever zich kan vestigen en waar niet. Het gebied waar de bever niet welkom is (rood gebied) ligt grotendeels onder zeeniveau. De waterveiligheid komt in het geding wanneer bevers gaan graven in de dijken en kaden. Bevers vormen hier een groot risico en worden daarom gevangen en verplaatst naar een geschikt leefgebied (groene gebieden). De waterschappen hebben in afstemming met de provincies de afgelopen jaren al meerdere bevers verplaatst. De gebieden waar de bever welkom is raken echter vol via de natuurlijke weg.

Beverbeheerplan

De beverpopulatie is in Groningen en Drenthe de laatste jaren snel gegroeid. Dat is positief voor de natuur. Tegelijkertijd ligt er de uitdaging om schade door de bever te beperken. Daarvoor is in Groningen en Drenthe door provincies en waterschappen in 2021 het beverbeheerplan vastgesteld. Daarin staan afspraken over waar de bever welkom is en wat te doen wanneer de bever een bedreiging vormt voor de (water)veiligheid.


Verplaatsen steeds moeilijker

Het vangen en herplaatsen van bevers naar geschikte gebieden wordt steeds lastiger. Bevers zijn territoriaal. In de geschikte leefgebieden leven inmiddels al meerdere beverfamilies. Het moment komt dichterbij waarop er geen geschikte groene gebieden meer zijn om de bever naartoe te verplaatsen. Op dat moment zal worden overgegaan op het doden van een bever, zoals afgesproken in het beverbeheerplan.


Meerwaarde van de bever

De bever draagt sterk bij aan natuurontwikkeling en vergroting van de diversiteit rond beken en plassen. De bever is in staat deze gebieden naar zijn behoeftes aan te passen. Ze zijn zichtbaar en een waardevolle aanvulling op de natuurbeleving. Bevers verlaten na zo’n twee jaar hun ouderlijk huis en gaan op zoek naar een eigen leefgebied.


Overige conflictsituaties

Naast waterveiligheid bijvoorbeeld door kans op een doorbraak van dijken, kan een bever in de buurt van (spoor)wegen ook zorgen voor schade en onveilige situaties. Hiernaast kan het natuurlijke gedrag van bevers op lokale schaal serieuze problemen geven. Gegraven beverholen onder schouwpaden zijn onacceptabel. Dan bestaat het risico dat (landbouw) voertuigen verzakken of kantelen.