Landschapsvisie Hunzedal

25 augustus 2020

Voor het Hunzedal hebben we de afgelopen periode meegewerkt aan een landschapsvisie. Hiermee werken we naast waterbeheer en natuur, ook aan uitzicht voor landbouw, recreatie en andere functies in dit gebied.

Er is al heel veel gebeurd in het Hunzedal

Denk aan herinrichtingsprojecten als Lofar, Mandelanden, Bonnerklap, Elzemaat, Annermoeras, Tusschenwater (vorig jaar afgerond) en Paardetangen (nu in uitvoering). Samenwerkingsprojecten waarbij meanders zijn aangelegd en de beek grotendeels is hersteld. Het beekdal krijgt zijn oorspronkelijke ruimte terug. Voor ons als waterschap is dat heel belangrijk. Niet alleen voor de extra ruimte die er voor water ontstaat, maar het is ook goed voor het waterleven en de waterkwaliteit. In het beekdal ontstaat een buffer, waarin we water op kunnen vangen in natte perioden. En dat heeft weer een positieve invloed op drogere perioden.

Meerdere belangen in het beekdal

Maar, het Hunzedal is er niet alleen voor ons. Er spelen veel meer belangen en het mooie is dat een en ander te combineren is. Daarom is gezamenlijk met partners in het Hunzedal een landschapsvisie opgesteld. Met de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo, Stichting het Drentse Landschap en de provincie Drenthe, maar ook LTO, Drents Particulier Grondbezit en Recreatieschap Drenthe. En niet te vergeten met de inwoners en grondeigenaren die we onderweg tegen komen. Alleen samen kunnen we dit doen en samen scheppen we kansen om plannen te combineren en uit te voeren.