Lagere zuiveringsheffing vanaf het moment dat iemand alleenstaand wordt

21 oktober 2021

Ons dagelijks bestuur stelt voor om met ingang van 2022 inwoners van het werkgebied van waterschap Hunze en Aa’s een lagere zuiveringsheffing te laten betalen vanaf het moment dat zij alleenstaand worden. Zij betalen dan nog 1/3 deel van het tarief voor een meerpersoonshuishouden. Nu is het nog zo dat de woonsituatie per 1 januari bepalend is voor de zuiveringsheffing die voor dat jaar wordt opgelegd. Hiermee komen we tegemoet aan bezwaren van inwoners die alleenstaand worden, bijvoorbeeld door het overlijden van een partner of de beëindiging van een samenwoningsrelatie. Ons algemeen bestuur besluit op 17 november over dit voorstel als onderdeel van de vaststelling van de begroting.

De omvang van een huishouden bepaalt de hoogte van de zuiveringsheffing. Een 1-persoonshuishouden wordt aangeslagen voor 1 vervuilingseenheid (1 ve), een meerpersoonshuishouden voor 3 vervuilingseenheden (3 ve). Tot dusverre was de omvang van een huishouden per 1 januari van een jaar bepalend voor de verschuldigde zuiveringsheffing voor datzelfde jaar. Met ingang van 2022 verandert dit. Wanneer gedurende het jaar de samenstelling van het huishouden verandert van een meerpersoonshuishouden naar een 1-persoonshuishouden dan wordt de verschuldigde zuiveringsheffing hierop aangepast.

Noordelijk Belastingkantoor regelt uitvoering

Het Noordelijk Belastingkantoor heft en int belastingen voor verschillende overheden, waaronder waterschap Hunze en Aa’s. Met ingang van 2022 zorgt het Noordelijk Belastingkantoor voor de uitvoering van deze aanpassing. Dit gebeurt automatisch en hoeft niet te worden aangevraagd.