Krediet voorbereiding kadeversterking Onner- en Oostpolder

15 november 2023

De waterkeringen aan de westzijde van de Onner- en Oostpolder zijn voor de toekomst afgekeurd. Ons algemeen bestuur stelt financiƫn beschikbaar voor inventarisaties en voorbereidende werkzaamheden om deze kade weer op hoogte te brengen.

Kade op hoogte afgekeurd

In 2022 zijn de keringen rondom de Onner- en Oostpolder getoetst op hoogte, piping en stabiliteit. De piping en stabiliteit zijn goed, maar de kade is op gedeelten aan de west- en zuidzijde op hoogte afgekeurd. Het gaat totaal om ongeveer 6 km. Omdat de Onner- en Oostpolder ingezet kunnen worden voor waterberging tijdens hoogwater situaties, moeten de kades rondom die polders op orde zijn.

Planning

Dit jaar starten we nog met de voorbereidende werkzaamheden. We doorlopen de inventarisatie-, ontwerp- en planvormingsfase, zodat we in 2025 kunnen starten met de uitvoering. Gedurende de verschillende fases, betrekken we de aanliggende grondeigenaren, omwonenden en gebruikers van deze omgeving.