Komende dagen onstuimig en nat 

Update hoogwatersituatie

20 december 2023

Dinsdag is er plusminus 20 millimeter regen gevallen in ons gebied. Omdat de grond verzadigd is, stroomt het water direct af naar de sloten en kanalen. Dit overtollige water voeren we via onze spuisluizen en zeegemalen af naar zee. Vanaf donderdag wordt het weer erg nat en onstuimig. Met het draaien en aantrekken van de wind naar het noordwesten wordt water op de Eems Dollard omhoog geblazen. Hierdoor ontstaan vanaf donderdagnacht hoge waterstanden op zee. Dit betekent ook dat we veel minder water kunnen afvoeren. 

Inzet gemaal Rozema

Sinds dinsdag stroomt de Kleine Zeesluis van Rijkswaterstaat mee en sinds vandaag zetten we zeegemaal Rozema in Termunterzijl in. Rozema pompt maximaal 3,5 miljard liter per dag naar zee. Vanwege de voorspelde neerslag en het hoge water op zee hebben we de afgelopen dagen veel water afgevoerd. Zo hebben we maximale ruimte gemaakt in onze sloten, kanalen, beken en meren. De waterstanden zijn momenteel laag.

Voorspelling komende dagen

De verwachting voor de komende dagen is dat we vanaf vrijdag drie keer niet of vrijwel niet kunnen spuien. Voor donderdag en komend weekend wordt neerslag voorspeld. Op basis van deze voorspellingen verwachten we dat de waterstanden stijgen tot ongeveer 0,85 m+NAP in het weekend.

Door de blijvende onzekerheid in de getijverwachtingen en neerslagverwachtingen, blijven we alert en houden we er rekening mee dat waterstanden de komende dagen forser kunnen oplopen dan we nu verwachten.

Mobiele keringen

Donderdag gaan we uit voorzorg mobiele keringen plaatsen op 4 plekken (bij scheepswerven) langs het Winschoterdiep. Een mobiele kering is een rij met vastgeschroefde palen waartussen aluminium planken geschoven worden. Bij een aantal bedrijven zoals scheepswerven langs het Winschoterdiep is de kade lager. Daar wordt gewerkt met mobiele keringen wanneer er hoogwatersituaties zijn. Deze mobiele keringen kunnen binnen enkele uren opgezet worden en voor waterveiligheid zorgen.