Kerstdonatie: 3675 euro voor voedselbank Stad Groningen

22 december 2022

Ieder jaar hebben onze medewerkers en bestuursleden de mogelijkheid om af te zien van hun kerstpakket. En daarmee de waarde die het kerstpakket heeft, te schenken aan een goed doel. Dit jaar kozen we voor de voedselbank Stad Groningen.

Ons dagelijks bestuurslid Jakob Bartelds heeft donderdag 22 december symbolisch een cheque ter waarde van 3675 euro overhandigd aan Jan Huizinga, penningmeester van de voedselbank Stad Groningen.

Voedselbank Stad Groningen

De gemeente Groningen behoort tot de armste drie steden in Nederland. De voedselbank Stad Groningen helpt mensen in armoede door ze wekelijks te voorzien van boodschappen en werkt samen met de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. Zes dagen per week zetten ruim 150 vrijwilligers zich in om voedsel uit te delen.

Dagelijks doen ze een ronde langs deelnemende supermarkten om producten die ‘over de datum’ dreigen te raken, op te halen. Dezelfde dag nog wordt het opgehaalde voedsel verstrekt vanuit de locatie op de Ulgersmaweg 57 in Groningen. Het is belangrijk dat de voedselbank het opgehaalde voedsel snel uitdeelt. Want producten mogen niet over de houdbaarheidsdatum zijn. De Voedsel- en Warenautoriteit ziet hierop toe.

De Voedselbank verstrekt de opgehaalde producten gratis. Ondanks de inzet van vrijwilligers is het onmogelijk om met gesloten beurs te opereren. Door dagelijkse onkosten (bijvoorbeeld voor energie, brandstof en verzekeringen) kost een voedselpakket gemiddeld tussen de 2 en 3 euro. Deze kosten worden gedekt via fondsen, sponsoring en giften.

Kortom, een goed doel. Een doel waar verschillende medewerkers en bestuursleden dit jaar aan hebben bijgedragen door af te zien van hun kerstpakket.