Kade baggerdepot doorgebroken

9 mei 2023

Een deel van de kade van het baggerdepot bij Harpel is afgelopen nacht doorgebroken. Hierdoor is baggerslib uit het depot weggestroomd via omliggend landbouwgrond. Momenteel pompen we dit weg en herstellen we zo snel mogelijk de kade. Zodra de kade hersteld is kunnen de baggerwerkzaamheden in het Mussel Aa Kanaal weer hervat worden.
Met de landbouwers is goed contact over de herstelwerkzaamheden.

Baggeren Mussel Aa Kanaal
De afgelopen jaren is het Mussel Aa kanaal langzaam dichtgeslibd. Het aanwezige slib in het kanaal veroorzaakt problemen in water aan- en afvoer. Het kanaal moet daarom worden gebaggerd. Eind 2022 zijn de baggerwerkzaamheden gestart. De baggerspecie wordt door een cutterzuiger (baggerboot) uit het kanaal opgezogen en verpompt naar een lokaal gelegen weilanddepot. Er zijn twee weilanddepots ingericht langs het kanaal. Daar wordt de baggerspecie ingedroogd en vervolgens weer als grond gebruikt ter verbetering van landbouwgronden.