Jongeren ontwikkelen klimaatadaptieve omgeving

13 februari 2020

Ruim 180 leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe ontwikkelden een eigen klimaatadatieve omgeving. Dat deden ze in opdracht van ons en collega waterschappen Drents Overijsselse Delta en Noorderzijlvest en de provincies Groningen en Drenthe. Tijdens het JongerenEvent Klimaat & Water in de EnergyBarn op de Zernike Campus, presenteerden zij vandaag hun oplossingen.

Hevige regenbuien kunnen zorgen voor veel wateroverlast. Langere tijden van droogte en een toename van zonnige dagen kunnen leiden tot watertekorten en hittestress. We zullen ons moeten aanpassen aan deze veranderende weersomstandigheden. Maar hoe kunnen we dat doen? Door leerlingen te betrekken bij deze vragen vergroot je bij hen het bewustzijn over klimaatverandering en laat je ze meedenken over hun toekomst.

Winnaars: Raadhuisplein Haren en fietstunnel Hoogeveen 

Leerlingen van het Montessori Lyceum in Groningen hadden volgens de bestuursjury het beste plan, dat ging over het Raadhuisplein in Haren. Dit plein hoort bij de tien lelijkst pleinen van Nederland. De jury prees de totaalaanpak van de leerlingen; aan jong en oud was gedacht en zowel hittestress als wateroverlast werden aangepakt met buffertegels, zonnepanelen, een fontein en veel groen.

Een selectie van de uitgewerkte plannen van de leerlingen is gebundeld in een boek en overhandigd aan de bestuurders.