Jongeren ontwikkelen klimaatadaptieve omgeving

Ruim 180 leerlingen van technasiumscholen in Groningen en Drenthe ontwikkelden een eigen klimaatadatieve omgeving. Dat deden ze in opdracht van ons en collega waterschappen Drents Overijsselse Delta en Noorderzijlvest en de provincies Groningen en Drenthe. Tijdens het JongerenEvent Klimaat & Water in de EnergyBarn op de Zernike Campus, presenteerden zij vandaag hun oplossingen.

Hevige regenbuien kunnen zorgen voor veel wateroverlast. Langere tijden van droogte en een toename van zonnige dagen kunnen leiden tot watertekorten en hittestress. We zullen ons moeten aanpassen aan deze veranderende weersomstandigheden. Maar hoe kunnen we dat doen? Door leerlingen te betrekken bij deze vragen vergroot je bij hen het bewustzijn over klimaatverandering en laat je ze meedenken over hun toekomst.

Een selectie van de uitgewerkte plannen van de leerlingen is gebundeld in een boek en overhandigd aan de bestuurders.

Contact hierover

Mieke Riezebos
Mieke Riezebos
Educatieadviseur