Jelmer Kooistra voorgedragen als nieuwe secretaris-directeur

1 maart 2024

Ons dagelijks bestuur draagt Jelmer Kooistra voor als nieuwe secretaris-directeur van Hunze en Aa’s. Als ons algemeen bestuur op 13 maart instemt met de benoeming, dan neemt de heer Kooistra met ingang van 17 juni het stokje over van Harm Küpers, die dan met pensioen gaat. De secretaris-directeur van een waterschap staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en is de eerste adviseur van het dagelijks bestuur.

Continuïteit en stabiliteit

De heer Kooistra is sinds 2000 werkzaam bij ons waterschap. Op dit moment is hij afdelingshoofd Beleid, Projecten en Laboratorium en plaatsvervangend secretaris-directeur. Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink: “Als Hunze en Aa’s mogen we blij zijn met een goede kandidaat in eigen gelederen voor de functie van secretaris-directeur. Jelmer kent als geen ander het DNA van onze organisatie. Zijn benoeming brengt continuïteit en geeft stabiliteit.”

Goede samenwerking essentieel

Jelmer Kooistra over zijn voordracht: “Ik werk al jaren met heel veel plezier en enthousiasme bij waterschap Hunze en Aa’s. Wat mij erg aanspreekt is de grote betrokkenheid van medewerkers bij de uitvoering van goed waterbeheer bij Hunze en Aa’s. Dit op een praktische en resultaatgerichte manier, passend bij de nuchtere, noordelijke cultuur. De opgaven op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, veiligheid, voldoende en schoon water en informatisering zijn groot, terwijl we de kosten laag willen houden. Goede samenwerking, betrokkenheid op alle niveaus, zowel intern als extern, zijn essentieel willen we hier goed op kunnen inspelen. Als secretaris-directeur wil ik dit stimuleren.”

Interne procedure

Begin dit jaar is een interne sollicitatieprocedure gestart. De bestuurlijke selectiecommissie, de MT-commissie en de OR-commissie hebben unaniem geconcludeerd dat de heer Kooistra geschikt en benoembaar is voor de functie. De Ondernemingsraad van Hunze en Aa’s adviseerde positief over de voordracht. Zij sprak uit vertrouwen te hebben in de samenwerking met de heer Kooistra én in zijn verbindende rol in het verder brengen van de interne samenwerking.