Inspectie van de zeedijk

26 oktober 2022

Vandaag inspecteren medewerkers van het waterschap de zeedijk. Een belangrijke taak want de zeedijk beschermt ons tegen het water. Was de zeedijk er niet, dan zou meer dan de helft van ons gebied onder water staan. Wij beheren de zeedijk tussen Delfzijl en de Duitse grens. In totaal gaat het om 27 kilometer.

Tijdens de inspectie controleren we de dijk op beschadigingen. Komen we die tegen dan repareren we de dijk. Zo zorgen we ervoor dat onze zeedijk veilig en op orde is voor de komende winter.