Hunze en Aa’s versterkt zeedijk voor 2050

12 januari 2023

Waterschap Hunze en Aa’s beheert de 28 kilometer lange zeedijk tussen Delfzijl en de Duitse grens. De zeedijk zorgt voor veiligheid. Meer dan de helft van ons gebied ligt onder de zeespiegel. Dagelijks voeren medewerkers het reguliere beheer en onderhoud uit.

Vanaf 2017 hebben waterschappen en Rijkswaterstaat de Nederlandse primaire waterkeringen (dijken, sluizen en gemalen) beoordeeld volgens de nieuwste veiligheidsnormen. Informatie over de beoordeling van de dijken in Nederland vindt u op de website van de Unie van Waterschappen.

Toekomstbestendige zeedijk

De veiligheid van onze zeedijk is ook beoordeeld op basis van deze nieuwste normen. Deze beoordeling gebeurt elke twaalf jaar. De uitkomst is dat de dijk voor 2050 moet worden versterkt. De dijk is nu veilig maar moet worden versterkt met het oog op de toekomstige waterstanden en golven. Onze sluizen en gemalen in de dijk zijn ook beoordeeld. Deze zijn nog allemaal veilig en hoeven (voorlopig) niet te worden versterkt. De sluizen bij Farmsum moeten wel worden aangepast volgens de nieuwe normen. Rijkswaterstaat, die de sluizen in beheer heeft, is al gestart met de werkzaamheden.

Brede Groene Dijk

De landelijke normen lopen vooruit op de verwachte situatie in 2050, waarmee er nog voldoende tijd is om de dijken te versterken. Hunze en Aa’s is al gestart met de dijkversterking langs de Dollard. In 2022 is de eerste 750 meter Brede Groene Dijk aangelegd. In plaats van een dijkversterking met asfalt, kiezen wij langs de Dollard voor een meer natuurlijke dijk die mooi in het landschap past. We verhogen en verbreden de dijk door het talud flauwer te maken, zodat het de golfklappen vanaf de zee op kan vangen. De klei die hiervoor nodig is, halen we uit de omgeving.
De voorlopige planning is dat de versterking van de gehele zeedijk in 2040 is afgerond.

Planning werkzaamheden zeedijk