Hulp naar Limburg

20 juli 2021

Update 20 juli 12.00 uur (laatste update)
Ook onze tweede ploeg met dijkinspecteurs keert vandaag weer terug vanuit Limburg. Vanmorgen hebben ze de laatste klussen gedaan. Hulp bij het inspecteren van de dijken in Limburg is niet meer nodig. Onze hulp zit erop. We zijn net als een aantal andere waterschappen zeer betrokken geweest bij de situatie in Limburg. Het doet goed dat wij onze collega’s daar op verschillende manieren hebben kunnen helpen.

Update 19 juli 11.00 uur
Onze dijkinspecteurs assisteren vandaag bij het in kaart brengen van de locaties waar noodmaatregelen getroffen zijn. De verwachting is dat zij in de loop van morgen naar huis kunnen.

Update 18 juli 9.00 uur
Onze zandzakvulmachines zijn klaar. Ruim 45.000 zandzakken hebben ze gevuld. Daarvan lagen vanmorgen nog 15.000 op voorraad. Mocht er meer nodig zijn, dan kunnen deze door Limburg zelf gedraaid worden. Onze medewerkers ruimen op en vertrekken weer naar het noorden.
Inspectiewerk van de dijken en kades is er nog wel veel te doen. Ook op de plekken waar het water nu daalt. Verweking van de dijk ligt daar op de loer. Het team dijkinspecteurs wordt vanmiddag afgelost door een nieuwe groep collega’s van Hunze en Aa’s.
Onze calamiteitencoördinator gaat vanavond na zijn dienst ook weer naar huis. Waterschap Limburg heeft zelf 3 coördinatoren. Zij delen de diensten de komende dagen.

Update 17 juli 10.00 uur
Afgelopen nacht is doorgewerkt met het vullen van de zandzakken. Er wordt gewerkt in ploegen. Zandzakken zijn nog steeds nodig. Zolang dat het geval is, blijven ze draaien.
Onze dijkinspecteurs zijn op verschillende plekken bezig met dijkinspecties en controles. En onze calamiteitencoördinator werkt ook vandaag binnen het crisisteam vanuit het waterschapshuis in Roermond.

Update 16 juli 13.00 uur
Onze dijkinspecteurs worden vandaag ingezet in omgeving Roosteren om daar de dijk langs de Maas te inspecteren. Dit is de plek waar later op de dag de hoogwatergolf langs komt. Zij controleren op kritieke plekken zodat versterking kan worden aangebracht of andere maatregelen kunnen worden ingezet als het nodig is.

De twee zandzakvulmachines zijn sinds vanochtend vroeg in gebruik bij Horst (bij Venlo). Twee teams werken met mensen uit de omgeving aan het vullen van de zandzakken. En onze calamiteitencoördinator is gisteravond direct toegevoegd aan het crisisteam van waterschap Limburg.

Update 16 juli 7.00 uur
Gisteravond is het transport met onze zandzakvulmachines al met een team vertrokken naar Horst in Limburg, zodat ze daar vanochtend al kunnen draaien. Ook onze calamiteitencoördinator is inmiddels in Limburg ter ondersteuning. Het team dijkinspecteurs dat vanuit Hunze en Aa’s naar Limburg gaat, is uitgebreid naar 5 personen.

Bericht 15 juli 18.00 uur
Vanavond en morgenvroeg gaan medewerkers van ons waterschap naar Limburg om te helpen. Limburg heeft te maken met zware wateroverlast.

Morgenochtend vroeg vertrekken acht medewerkers met onze twee zandzakvulmachines naar het zuiden. De exacte locatie is nog niet bekend. Daarnaast gaan vier dijkinspecteurs en onze calamiteitencoördinator die kant op om hulp te bieden.

Eerder deze week hebben we aangeboden om te helpen. Aan het eind van de middag gaf waterschap Limburg aan graag gebruik te maken van ons aanbod. Momenteel wordt alles klaar gemaakt voor transport.

Hunze en Aa’s heeft twee zandzakvulmachines die elk 2000 zandzakken per uur kunnen vullen. Dit gaat behoorlijk sneller dan het vullen met de hand.