Groningse bever krijgt nieuwe verblijfplaats

24 februari 2021

We hebben kooien geplaatst in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in Groningen. Met de kooien willen we de bever vangen die hier op het moment verblijft. Na vangst zal het dier een nieuwe verblijfplaats krijgen en in samenwerking met Natuurmonumenten worden uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa.

We vangen de bever in opdracht van de provincie Groningen op grond van het onlangs vastgestelde beverbeheerplan. Met dit plan wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) aan de andere kant.


Diervriendelijk vangen

Als waterschap hebben we nog geen ervaring met het vangen van een bever. We hebben daarom advies ingewonnen bij de Zoogdiervereniging die op andere plekken in het land betrokken is bij de vangst en het uitzetten van bevers. Dankzij sensoren in de geplaatste vangkooien weten we wanneer het dier gevangen is. Het is afwachten hoe lang dit zal duren. Na vangst zullen we de bever zo snel mogelijk uitzetten in het stroomgebied van de Ruiten Aa op een plek waar nog geen andere bever verblijft. Dit is van belang omdat bevers territoriale dieren zijn.

We verwachten dat de bever een prettige nieuwe verblijfplaats zal vinden in de omgeving van de Ruiten Aa en dat hij zich hier snel op zijn gemak zal voelen.


Beverbeheerplan

In het beverbeheerplan wordt een onderscheid gemaakt in drie zones: 

  • In de groene zone is er voor bevers een afwisselend leefgebied beschikbaar met beken, meren en laagveenmoerassen die onderling verbonden zijn.
  • In de oranje zone, die voor een groot deel uit landbouwgebied bestaat, kan een bever zich vestigen, zolang zijn gedrag geen negatief effect heeft op de omgeving.
  • De rode zone is een laaggelegen gebied waar bevers een risico zijn voor de waterveiligheid. Een bever wordt hier op een diervriendelijke manier gevangen en overgeplaatst naar de groene zone.

De bever in Groningen verblijft momenteel in de rode zone en zal na vangst worden uitgezet in de groene zone.