Gratis advies én subsidie voor verminderen perceelsemissie

Unieke kans voor Drentse agrariërs

11 december 2020

Enkele maanden geleden is het project ‘Verminderen perceelsemissie’ van start gegaan. Doel van het project is om de uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van het perceel naar het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen.

‘Verminderen perceelsemissie’ biedt agrariërs in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s (Groningen en Drenthe) de kans om emissies van hun perceel te beperken. Als deelnemer krijgen zij kosteloos adviseurs op bezoek om samen op zoek te gaan naar de juiste, praktische maatregelen op hun perceel. Bovendien komen geïnteresseerde agrariërs in aanmerking voor een aantrekkelijke bijdrage in de uitvoeringskosten.

Nog plaatsen beschikbaar in Drenthe

In Groningen is het aantal mogelijke aanmeldingen inmiddels ruimschoots overschreden. In het werkgebied in Drenthe zijn er nog wél mogelijkheden om deel te nemen aan het project. Vanwege een limiet aan het beschikbare budget is er beperkt ruimte, dus wees er snel bij: vol is vol!

Veel maatregelen mogelijk

Op https://schoonerfschoonwater.nl/perceelsemissie is een lange lijst beschikbaar met maatregelen die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. U kunt daarbij denken aan:

  • Spuittechnieken t.b.v. reductie van drift of middelengebruik
  • Mechanische onkruidbestrijding
  • Beslissingsondersteunende systemen voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen
  • Bemesting op maat
  • Aanleg en beheer van een infiltratiegreppel om afspoeling tegen te gaan
  • Toepassen van niet-kerende bodembewerking
  • Maatregelen met als doel minder waterafvoer, bijvoorbeeld het opheffen van storende lagen.

De lijst met maatregelen is richtinggevend en zeker niet uitputtend. U heeft de vrijheid om zélf met eigen voorstellen/oplossingen te komen. Deze worden dan door een commissie beoordeeld of ze bijdragen aan de doelstelling van het project, namelijk het verbeteren van de waterkwaliteit.

Meld u aan!

U kunt zich als Drentse agrariër aanmelden op https://schoonerfschoonwater.nl/perceelsemissie. N.B.: Na het aanmaken van een account bent u nog niet automatisch aangemeld voor het project. U dient zich, na verificatie van uw e-mailadres, aan te melden voor het project. We zien uw aanmelding graag tegemoet!

Vragen?

Heeft u vragen, bel dan met de Helpdesk, tel. 088-8886655, of stuur een e-mail naar info@schoonerfschoonwater.nl. U kunt ook bellen met projectleider Tjeerd Hoekstra: 06-13925749.