Goede reis!

15 oktober 2020

Zoals we in het voorjaar de jonge glasaaltjes verwelkomen bij de kust als ze het land in willen, zwaaien we ze nu in het najaar als volwassen schieralen weer uit. We hebben het over de paling. Ze leven 10 tot 15 jaar in ons gebied en trekken dan via de sluizen weer terug naar zee. Op naar de Sargassozee om zich daar voort te planten.

Wereldwijde vismigratiedag

Zaterdag 24 oktober is het wereldwijd vismigratiedag. Aandacht voor het leefgebied van vissen is nodig, omdat het niet vanzelfsprekend is dat vissen zich tussen gebieden kunnen verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan grote stuwdammen of in ons gebied gemalen en stuwen. Wij passen deze aan, zodat vissen kunnen passeren. Volgend jaar laten wij in mei bij het sluizencomplex Nieuwe Statenzijl zien wat wij doen om vismigratie mogelijk te maken.