Goed voorbereid op hoogwater

27 oktober 2021

Op donderdag 28 oktober oefenen we op hoogwatersituaties.

Tijdens hoogwatersituaties hebben we heel veel zandzakken nodig, bijvoorbeeld voor het verstevigen of ophogen van een dijk. We oefenen daarom met onze zandzakvulmachine. Ook oefenen we het maken van een nooddijk en het leggen van een kwelscherm. Een kwelscherm zorgt ervoor dat een verweekte dijk droger wordt en daarmee steviger.

Daarnaast oefenen we met het ‘opkisten’ van een wel. Wellen ontstaan wanneer het water in een kanaal heel hoog staat en de waterdruk in de grond aan de landzijde toeneemt. In die situaties kunnen tunneltjes onder een dijk ontstaan die ervoor zorgen dat het water vanuit het kanaal aan de landzijde omhoog komt. Als er met dit water zand mee stroomt, kan het gevaarlijk zijn voor de stabiliteit van de dijk. Door rondom zo’n wel zandzakken te plaatsen, maken we een kom. Het water stijgt in die kom. Dit noemen we opkisten. Zo komt er evenwicht in waterdruk tussen de waterzijde en landzijde. Hierdoor stopt het meevoeren van zand onder de dijk door.

Door te oefenen zijn we in hoogwatersituaties goed getraind om onze taken uit te voeren.