Gemaal Duurswold toekomstbestendig én visveilig

28 juni 2023

We passen gemaal Duurswold aan om de effecten van bodemdaling en zeespiegelrijzing op te vangen én de visveiligheid te vergroten. Ons algemeen bestuur stelt hiervoor € 3.250.000,- beschikbaar.

Gemaal Duurswold in Delfzijl is gebouwd in 1932. Het heeft drie pompen. Twee met een elektromotor die we inzetten voor het reguliere waterbeheer en één met een dieselmotor die we gebruiken tijdens hoogwater situaties. Naast het gemaal ligt een spuisluis, waar overtollig water bij eb onder vrij verval naar buiten kan stromen.

Voorkomen dat vissen dodelijk beschadigen

Het gemaal wordt visvriendelijker, om schade aan vissen zoveel mogelijk te voorkomen. Want 1/3 van het totaal aantal vissen dat hier de zee op zwemt, gaat door het gemaal. Daarvan raakt 50% (dodelijk) beschadigd. Dit kunnen we voorkomen door de pompen in het gemaal aan te passen. 

Hoger oppompen

Naast visvriendelijk wordt het gemaal ook toekomstbestendig. De elektrisch aangedreven pompen krijgen nieuwe visveilige schoepen, sterkere motoren en besturing aangepast op de huidige techniek. Hiermee kan het gemaal het water hoger oppompen om de verwachte zeespiegelrijzing en bodemdaling tot en met 2050 op te kunnen vangen. Omdat de dieselpomp maar een gering aantal draaiuren heeft, wordt deze niet aangepast. Wél komt hier een viswering, die wordt ingezet als de pomp draait.  

Paling en stekelbaars profiteren

Het zijn met name de paling en de stekelbaars die hiervan profiteren. Dit zijn soorten die tussen zoet en zout water heen en weer trekken. Daarnaast nemen we maatregelen voor de vissoorten die juist alleen in zoet water leven. Het is voor deze soorten ongewenst om in de zoute zeehaven terecht te komen. We plaatsen een viswering in het kanaal om deze vissen zo veel mogelijk in het zoete water te houden. De zoet-zout vissen ondervinden hiervan geen hinder.

Controle nadien

Na aanpassing controleren we de mate van visveiligheid. De aanpassingen voor visveiligheid en de controle daarvan maken deel uit van het waddenfondsproject Ruim Baan voor Vissen 2.