Gaat u beregenen? Meld het ons!

14 juli 2022

Als u gaat beregenen uit oppervlaktewater, laat ons dit dan vóóraf weten. Het kost namelijk tijd om voldoende water op de gewenste plek te krijgen.  

Onze peilbeheerders doen hun uiterste best om te zorgen voor voldoende water, maar dan moeten ze wel weten waar er beregend gaat worden en hoeveel. Met name in het veenkoloniale gebied zijn momenteel veel beregenaars actief om gewassen te beregenen. Omdat er voorlopig geen regen wordt voorspeld, zien we het aantal beregenaars toenemen. Ziet u dat uw buurman ook beregent, overleg dan met elkaar wie wanneer gaat beregenen, om te voorkomen dat sloten leeg worden gepompt.

Melden kan via beregening@hunzeenaas.nl of door te bellen met (0598) 693800. Bij de melding graag aangeven waar u gaat beregenen en hoeveel kuub u gemiddeld gaat gebruiken.

Actuele situatie
De droogte in ons gebied is gemiddeld voor deze tijd van het jaar. De watervraag neemt toe, niet alleen door het beregenen, maar mede ook door verdamping vanwege de hoge temperaturen. De wateraanvoer vanuit het IJsselmeer zit momenteel op 50% van de maximale capaciteit.