Fort voor het Water weer blikvanger voor de toekomst

20 maart 2023

Het Fort voor het Water nabij Roswinkel is weer in oude luister hersteld. Waterschap Hunze en Aa’s heeft het markante kunstwerk van Jeroen van Westen opgeknapt waardoor het weer een prachtige blikvanger is voor de vele bezoekers van het gebied. 

Fort voor het Water ligt op de plaats van het voormalige Fort Roswinkel dat deel uitmaakte van de verdedigingslinie in het Bourtangermoeras. De naam van het kunstwerk en de wallen die het omgeven verwijzen naar dit voormalige fort. Het fort ligt in een meander van de Runde.

Binnen de wallen liggen ijzeren platen met daarop woorden die bij het veengebied horen. Jeroen van Westen: “Het fort is van ijzer vanwege de ijzerindustrie hier in de regio. De woorden op de platen hebben we opgehaald uit gesprekken met mensen hier in de omgeving. Je leest dialectwoorden maar ook woorden die slaan op de maaginhoud van het veenlijk van Erica.”

Het kunstwerk uit 2005 had groot onderhoud nodig. Dit heeft het waterschap, die eigenaar is van het fort, in overleg met de kunstenaar de afgelopen maanden uitgevoerd. Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink:“Bijzondere kunstwerken en cultuurhistorisch erfgoed moeten we koesteren. Ik ben daarom blij dat het Fort voor het Water is opgeknapt en weer zijn mooie uitstraling hier in het landschap heeft. Het kan nu weer een groot aantal jaren mee.”

Met het kunstwerk ‘Fort voor het water’ laat kunstenaar Jeroen van Westen een beeld zien van het nu vrijwel verdwenen hoogveen. Daar waar tot ongeveer 1920 de Roswinkeler schans was gelegen. Nu de spons van het hoogveen er door afgravingen en verlagen van het waterpeil niet meer is, is water vrijwel onzichtbaar geworden. “Het kunstwerk draagt bij aan het idee van een waterloop waarin water een bedding volgt op basis van verdwenen en nog levende verhalen. Het Fort is een plaats waar theater gespeeld en performances gehouden kunnen worden. Alles midden in een hoopvol landschap.