Flink aanpoten door hoogwater

28 februari 2022

Het was alle hens aan dek na storm Eunice, hoogwater op zee en de enorme hoeveelheid neerslag. In twee dagen tijd viel er 55 millimeter regen en hadden sommige inwoners wateroverlast in kruipruimtes, tuinen of kelders. Agrariërs konden hun land niet op en er stonden fiets- en wandelpaden in de omgeving van onze beken onder water. Inmiddels is de piek geweest en zakt het water gestaag. Wat deden we de afgelopen tijd om de overlast zo goed als mogelijk te beperken?

Buffer creëren in watersysteem

In de week van 14 februari werd duidelijk dat er later die week veel neerslag zou vallen. Ook zagen we aankomen dat we minder goed water op zee konden lozen, vanwege verwacht hoogwater op de Eems-Dollard. We creëerden daarom een extra buffer in ons watersysteem. Dit deden we door van tevoren extra water af te voeren. En, om de waterpeilen op de kanalen niet te hoog op te laten lopen, zette Rijkswaterstaat de kleine zeesluis in Farmsum in.

Enorme hoeveelheid neerslag

Maar, dat er in korte tijd zo ontzettend veel regen zou vallen, was niet voorspeld. In twee dagen tijd viel er 55 millimeter aan neerslag. Een hoeveelheid die normaal gesproken in ongeveer een maand valt. Dit terwijl we al een natte februarimaand achter de rug hadden. Gronden waren al behoorlijk nat. Hierdoor ontstond er wateroverlast. Met man en macht is er gewerkt om de overlast zo goed als mogelijk te beperken. Het waterpeil bereikte maandag 22 februari een piek van NAP +1.19m. Normaal is dat 0.53 meter.

Gemalen draaiden volop

Onze gemalen draaiden volop. We hebben daarnaast gemaal Rozema ingezet om extra water af te voeren. En bij gemalen Duurswold en Woudbloem schakelden we de dieselpompen in. Hierdoor kregen deze gemalen extra capaciteit om water af te voeren. 

Beken hielden enorme hoeveelheden water vast

In de beekdalen van de Drentsche Aa, Ruiten Aa en Hunze kunnen we veel water tijdelijk vasthouden. Deze beken mogen buiten hun oevers treden. De kronkelende beken zorgen voor een vertraagde afvoer van water. Hierdoor duurt het langer voordat het water naar laaggelegen gebieden stroomt, waardoor overlast beperkt blijft.

Keersluizen, zandzakken en nooddijkjes

We troffen meer maatregelen om het hoge water het hoofd te bieden. Zo sloten we de keersluizen bij het Pekelder Hoofddiep, Kieldiep en Borgercompagniesterdiep om te voorkomen dat het peil in deze watergangen verder zou stijgen en water de straat op zou lopen.

Langs de Drentsche Aa bij de Glimmermade, waar we bezig zijn met een kadeverbeteringsproject, legden we een nooddijkje. En langs het Noord-Willemskanaal legden we zandzakken neer om de kade te verhogen.

Verder hoogden we een dijkje op bij het Foxholstermeer met zandzakken om te voorkomen dat water vanuit het meer de naastgelegen polder in zou stromen. En we plaatsten tijdelijk noodkeringen op verschillende plekken langs het Winschoterdiep, tussen Groningen en Hoogezand. Dit deden we om de scheepswerven en het achterliggende land te beschermen tegen hoogwater.

Vaarverbod en dijkinspecties

We kondigden een vaarverbod af voor alle vaarwegen in ons gebied. Als het waterpeil boven een bepaald niveau uitkomt, ontstaan er golven als er schepen varen. De stroming komt dan boven de oeverbescherming uit en als dijken al nat zijn, is dat een gevaar voor de stabiliteit van de dijken.

Ook voerden we dijkinspecties uit om te zien of het hoge water voor schade aan dijken heeft gezorgd. Op de meeste plekken zagen de dijken er goed uit. Langs de Hunze sijpelde er water door de dijk. Hier troffen we maatregelen om te voorkomen dat de dijk instort.  

Natheid blijft nog even

We verwachten dat het nog een paar dagen duurt voordat we terug zitten op de normale waterpeilen. Op veel plekken zullen gronden nog wel een poosje drassig blijven. Ook kan water nog enige tijd in kruipruimtes blijven staan. Hoe vervelend dit ook is, het heeft echt even tijd nodig voordat het water weer wegzakt in de bodem.