Extra krediet voor ruimen baggerdepots

5 juni 2024

De baggerdepots met bagger uit het Mussel Aa kanaal kunnen de komende periode worden geruimd. Aan het bestuur is een aanvulling van € 200.000,- gevraagd op het uitvoeringskrediet. Dit is nodig omdat de kosten hoger uitvallen dan tijdens de voorbereiding van de baggerwerkzaamheden is ingeschat. Ons algemeen bestuur stemde in met dit verzoek.

Baggerwerk Mussel Aa kanaal

In 2022 en 2023 is het Mussel Aa kanaal gebaggerd. Het gaat om de 17 kilometer tussen Veelerveen en Musselkanaal. Hierbij kwam 80.000 m³ baggerspecie vrij. Deze specie is gedroogd in twee baggerdepots in de buurt van het kanaal.

Onvoldoende uitvoeringskrediet

Vanwege een te scherpe inschatting van de kosten, kostenverhogende omstandigheden en gestegen loon- en brandstofkosten is er onvoldoende ruimte in het uitvoeringskrediet van dit project voor het ontmantelen en opruimen van de depots. Hierbij moet de grond in oorspronkelijke staat terug gebracht worden. Op basis van de vergunningen moet dit in het tweede kwartaal van 2025 zijn afgerond.