Expositie Sponsland

Reis door het Groninger landschap van 2121.

22 maart 2022

In het cultuurhistorisch rijke landschap van Groningen staan we aan de vooravond van grote veranderingen. Veranderingen die te maken hebben met de ontwikkeling van het klimaat. De reizende tentoonstelling Sponsland laat ons zien hoe onze wereld er over 100 jaar uit kan zien wanneer de zeespiegel stijgt en extreme regenbuien tot overstromingen leiden. Wanneer hitte steden onprettig maakt om in te verblijven. Wat de invloed van langdurige droogte op de kwaliteit van natuur en landbouwproductie is. En welke gevolgen verzilting, veenoxidatie en inklinking op het Groninger land hebben. Sponsland is van 22 tot en met 30 maart tijdens openingstijden te bezichtigen bij onze collega’s van Waterschap Noorderzijlvest. Daar zal ook zichtbaar zijn hoe het waterschap werkt aan water in het veranderende landschap.

Sponsland

Gevoed door de inbreng van verschillende regionale partijen, waaronder de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, hebben landschapsarchitecten voor de tentoonstelling Sponsland vooruitgekeken naar het jaar 2121. Aan de hand van ontwerpen voor vier landelijke en vier stedelijke plekken in Noord-Nederland brengen ze in beeld hoe ons landschap er met de veranderende omstandigheden over 100 jaar uit kan zien. Sponsland zoomt in op een uitsnede van het Groninger landschap. De reis begint op Schiermonnikoog en gaat van het Hogeland naar het Reitdiep, via de binnenstad van Groningen en vervolgens naar de Hondsrug.

Fien Heeringa, dagelijks bestuurslid waterschap Hunze en Aa’s: “Klimaatverandering is een realiteit en gaat in Nederland gepaard met een grotere kans op extreem nat weer en extreme hitte en droogte en zeespiegelstijging. Hiermee omgaan vraagt maatregelen. Van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. Sponsland geeft een mooi inkijkje in hoe de inrichting van ons landschap en onze steden en dorpen kan helpen ons aan te passen aan de gevolgen van een veranderend klimaat. De moeite van het bekijken waard!”

Melissa van Hoorn, gedeputeerde provincie Groningen: “Door klimaatveranderingen moeten we ons landschap, dorpen en steden gaan aanpassen. Dat biedt ook kansen voor een nog groenere en gezondere leefomgeving. De tentoonstelling Sponsland biedt daarvoor voorbeelden die volop inspiratie geven. Ons doel is samen met inwoners, gemeenten, waterschappen, natuur- en maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven te werken aan een toekomstbestendig Groningen.”

Locaties

Tot eind mei 2022 zijn (delen van) deze tentoonstelling te zien.

DatumProjectLocatie

22 maart – 30 maartEetbare kust
Honderd Waterelementen
++Watererfgoed  
Waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1, Groningen
14 april – 25 aprilWaterbatterijGemeente Midden-Groningen Gorecht-Oost 157, Hoogezand

14 april – 25 aprilWaterbatterijGemeente Aa en Hunze
Spiekersteeg 1, Gieten

27 april – 12 meiWaterbatterijProvincie Drenthe
Westerbrink 1, Assen

16 mei – 30 meiEetbare KustActiviteitencentrum Lauwersnest
De Rug 1, Lauwersoog

Klimaatadaptatie Groningen

De tentoonstelling Sponsland is een onderdeel van Klimaatadaptatie Groningen, met het veranderende klimaat en de gevolgen ervan als één van de belangrijke thema’s. Het is een initiatief van het Global Center on Adaptation en het Akkoord van Groningen – bestaande uit de provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, Noorderpoort en UMCG – en in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen.

Meer informatie is te vinden op: www.sponsland.nl en www.klimaatadaptatiegroningen.nl