Energielabel A+++ voor waterschapshuis

22 oktober 2021

De afgelopen twee jaar hebben we verschillende aanpassingen aan ons hoofdkantoor in Veendam uitgevoerd om de uitstoot van CO2 te beperken en zo een steentje bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Het terugdringen van de uitstoot van CO2 past in ons streven naar een duurzame bedrijfsvoering. En onze inspanningen hebben effect, want het waterschapshuis heeft energielabel A+++ gekregen.

Ons waterschapshuis is rond de eeuwwisseling gebouwd met oog voor duurzaamheid en energieverbruik. Destijds kreeg het gebouw het energielabel A. De afgelopen twintig jaar hebben de ontwikkelingen rondom energiebesparing en de toepassing van duurzame energie echter niet stilgestaan. Dit maakte dat er winst was te behalen in het energieverbruik van het waterschapshuis. De afgelopen twee jaar hebben we daarom verschillende aanpassingen doorgevoerd om de energieprestatie van het kantoor te verbeteren.

Maatregelen

Een belangrijke verandering is dat we vorig jaar een warmtepomp hebben geïnstalleerd waardoor het waterschapshuis niet meer wordt verwarmd met gas maar met elektriciteit. Elektriciteit die we overigens duurzaam inkopen. Daarnaast hebben we het gebouw beter geïsoleerd, is de ventilatie efficiënter gemaakt en hebben we in de tuin een smartflower geplaatst die stroom opwekt via geïntegreerde zonnepanelen.

Effect

Dankzij deze aanpassingen besparen we ongeveer 45.000 m3 aardgas per jaar. Dit komt overeen met een verlaging van onze CO2-uitstoot van bijna 85.000 kilogram per jaar. De smartflower produceert op jaarbasis ongeveer 2500 kWh per jaar.