Effect ecologisch maaibeheer op akkervogels

28 mei 2021

We gaan na hoe belangrijk watergangen zijn voor akkervogels én wat het effect is van onze manier van beheer en onderhoud. Wij werken mee aan een onderzoek van Kenniscentrum Akkervogels. Dit is een kennisorganisatie op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied. Te voet trekken vrijwilligers langs onze watergangen op zoek naar nesten.

Wij gaan verder dan de Gedragscode

Sinds een paar jaar is ons maaibeheer ecologisch ingericht. Dit betekent dat we bij de onderhoudsronde slechts een deel van het talud maaien. Een deel van de vegetatie blijft staan (deels ook in de winter). Deze aanpak gaat verder dan is voorgeschreven door de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen. Het is naast de ontwikkeling van kruiden- en bloemrijke vegetaties vooral ook gericht op het creëren van een geschikte broedomgeving voor watervogels en akkervogels.

Onderzoek naar het effect

In het onderzoek kijken we naar de effectiviteit van dit ecologische beheer in vergelijking met de Gedragscode. Het is specifiek gericht op het belang voor (akker)vogels. We willen weten wat de meerwaarde is van het ecologisch beheer voor de aantallen en het broedsucces van vogels die langs de watergangen broeden. Ook om te voorkomen dat ecologisch beheer als een val werkt. Het kan mogelijk broedvogels aantrekken die vervolgens een te laag broedsucces hebben, omdat ze bij het beheer worden uit gemaaid.

Bij verbetering direct grote impact

Met de resultaten kunnen we de ecologische beheerprofielen verbeteren om nestverliezen bij broedende vogels te verminderen. Het testen en verbeteren is urgent omdat dit één van de weinige maatregelen is die relatief gemakkelijk in het landelijk gebied genomen kunnen worden. Het heeft direct een grote impact, omdat het om substantiële lengtes aan watergangen gaat. In ons werkgebied alleen al duizenden kilometers en in heel Nederland tienduizenden kilometers.

De boerenlandvogels staan onder druk. En ondanks de inspanningen wordt dat nog niet veel beter. Dit komt onder meer doordat tot nu toe een onvoldoende groot aandeel aan maatregelen op landschapsschaal kon worden gerealiseerd. Waterschappen beheren tienduizenden kilometers aan watergangen in Nederland. Ecologisch beheer van watergangen, met een extensief maaibeheer van taluds, biedt de mogelijkheid om een netwerk van semi-natuurlijke omgeving te realiseren. En dat over een lengte van duizenden kilometers aaneengesloten lint. Dit zou een grote bijdrage kunnen leveren aan het herstel van biodiversiteit in het agrarisch gebied, van insecten tot en met diverse soorten boerenlandvogels en zoogdieren.