Ecologische verbinding met Duitsland

Bij de Lethe werken we mee aan een natte ecologische verbinding tussen Westerwolde en de Eems.

17 december 2020

De afgelopen jaren werkten we met succes aan een aaneengesloten natte verbinding van de Dollard tot aan Bargerveen. Waar het nog aan ontbrak was een ecologische verbindingszone tussen Nederland en Duitsland. Daar komt nu verandering in. Bij de Lethe maken we een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden tussen Westerwolde en de Duitse Eems. Hierdoor kunnen beschermde diersoorten, zoals de otter, zich veilig verplaatsen tussen Nederland en Duitsland.

Vergroten biodiversiteit

Wij werken aan dit project mee door een natuurvriendelijke oever aan te leggen in het BL Tijdenskanaal. We plaatsten ongeveer 400 meter damwand met daarachter droge stapstenen. Met in- en uittredeplekken helpen we de dieren in en uit het water te komen. Eerder hebben we in dit kanaal al een langer stuk natuurvriendelijke oever ingericht. Daarmee komt het totaal nu op zo’n 1.200 meter. Ook aan de Duitse zijde – in de Brualersloot – leggen ze natuurvriendelijke oevers en stapstenen aan. Dit gebeurt met name voor de vis en ecologie op de oever, maar dus voor dieren als de otter. Met deze maatregelen vergroten we de biodiversiteit tussen de Eems en Westerwolde. Een fysieke verbinding tussen de watersystemen van Nederland en Duitsland wordt hier niet gemaakt. Dit blijft gescheiden.

Vergroten belevingswaarde

Zowel de natte natuur als het waterleven binnen de Lethe verbetert. Door de aanleg van poelen en flauwe oevers ontstaan er betere omstandigheden voor flora en fauna. Maar naast deze ecologische verbinding komt er ook een grensoverschrijdende recreatieve verbinding. Er komt een wandelpad met informatieborden. In het Duits én Nederlands. Zo kunnen bewoners en wandelaars het gebied echt beleven.

Internationale samenwerking door INTERREG

Door de samenwerking tussen Nederland en Duitsland vindt er kennisuitwisseling en kennisontwikkeling plaats. Dit kan als voorbeeld dienen voor andere Europese grensregio’s. Dat is een reden voor het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland om dit mooie project te ondersteunen. Het wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de provincie Groningen.

Dit project is een samenwerking tussen Prolander, waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, de gemeente Westerwolde en met name het Unterhaltungsverband Nr. 104 Ems IV en gebeurt in opdracht van de provincie Groningen.