Duurzame gebiedsontwikkeling Parkwijk Stadskanaal door VWO5-leerlingen Ubbo Emmius

29 februari 2024

Op verzoek van diverse organisaties die actief zijn in de Parkwijk, is de samenwerking gezocht met leerlingen in de wijk. VWO 5 leerlingen van het Ubbo Emmius , onder leiding van Christien Hommes, docent Aardrijkskunde en coördinator van het onderzoek, gaat in het kader van aardrijkskunde en burgerschap, onderzoek doen naar duurzame gebiedsontwikkeling in de Parkwijk in Stadskanaal.

Aftrap opdracht

Onderwerpen zijn het buurtprofiel, bewonersparticipatie, verduurzaming, de waterhuishouding in de wijk en leefbaarheid. Deze week was de startbijeenkomst voor het onderzoek. De Parkwijkraad, welzijnsorganisatie Welstad, woningcorporatie Lefier, waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Stadskanaal zochten hiervoor de samenwerking met de school. Vertegenwoordigers van deze organisaties boeiden de leerlingen tijdens de aftrap van de opdracht met hun kennis en ervaring. Dit is een mooi vertrekpunt voor de start van hun onderzoek.

Positieve bijdrage aan samenleving

Voor het vak Aardrijkskunde moeten de leerlingen een praktische opdracht Geografische vaardigheden naar de eigen leefomgeving doen. Door dit onderzoek leren de leerlingen de geleerde theorie in de praktijk te brengen, hun eigen leefomgeving in beeld te brengen, een aardrijkskundig onderzoek op te stellen, een serieuze gesprekpartner voor bedrijven/overheden te zijn, een onderbouwde presentatie te geven van het resultaat/advies en een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren.

Resultaten

De leerlingen gaan antwoord geven op onderzoeksvragen over de wijkvisie, verduurzaming van woningen, de omgevingsinrichting, de leefbaarheid en het woningaanbod in de Parkwijk. Ze presenteren de resultaten van hun onderzoek presenteren in de vorm van een buurtmagazine met artikelen, foto’s en interviews die het leven in de Parkwijk illustreren, met tips over duurzaamheid. Aangevuld met infographics over verschillende aspecten in de buurt, zoals bevolkingssamenstelling, voorzieningen, etc. Het streven is dat de resultaten half april worden gepresenteerd.