Droogteseizoen start met aangevulde grondwaterstanden

31 maart 2021

Op 1 april start het droogteseizoen. Na de droge jaren 2018, 2019 en 2020 waren de grondwaterstanden laag in de gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren. De afgelopen winter trad een goed herstel op, vooral door de vele neerslag die er viel in december en februari. Grondwaterstanden zijn in veruit het grootste deel van ons gebied normaal voor de tijd van het jaar. Ook op de hoge zandgronden op de Hondsrug waar we geen water kunnen aanvoeren.

Water vasthouden

We spannen ons in om zoveel mogelijk water vast te houden. Heeft het een periode nauwelijks geregend en zien we dat de grondwaterstand hierdoor zakt? Of is het grondwaterpeil lager dan we zouden willen? Dan zetten we stuwen omhoog. We kunnen zo de waterstand in de sloten verhogen en hiermee het grondwater vasthouden.

Als de grondwaterstand en de slootwaterstand vervolgens toch nog verder dalen, kunnen we in ongeveer 70% van ons gebied water aanvoeren vanuit het IJsselmeer om een verdere daling tegen te gaan en te voorzien in de beregeningsvraag van agrariƫrs. In deze gebieden zakken grondwaterstanden overigens minder snel weg en herstellen deze zich ook vrij snel.

Op de hoge zandgronden op de Hondsrug, ongeveer 30% van ons gebied, kunnen we geen water aanvoeren. Hier is het belangrijk om water vast te houden omdat dit verdroging tegengaat. Daarom werken we aan projecten waarbij we de beekjes in het stroomgebied van de Drentsche Aa weer laten kronkelen. Op die manier wordt het water als een spons vastgehouden en stroomt het minder snel weg naar de grote kanalen. Zo heeft het water meer tijd om in de grond weg te zakken. Ook zijn we hier bezig met de verhoging van beekbodems omdat dit eveneens bijdraagt aan het vasthouden van water. En waar het kan laten we begroeiing in sloten en beken staan omdat dit de afvoer van water remt.

Wat is het droogteseizoen?

De periode van 1 april tot en met 1 oktober noemen we het droogteseizoen. We monitoren in deze periode de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Dit doen we omdat het in deze periode over het algemeen droger is dan in de herfst en in de winter. Bovendien verdampt er meer water door stijgende temperaturen en door de natuur en gewassen die in bloei zijn. Met als gevolg een grotere kans op watertekorten.

Was deze informatie nuttig?