Droogte-update: wateraanvoer nog steeds mogelijk

17 augustus 2022

We kunnen nog steeds water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Zowel vanuit de noordelijke route via Dorkwerd als de zuidelijke route vanuit de Hoogeveense Vaart. Dit is goed nieuws, want daar waar we water aan kunnen voeren, kunnen we aan de watervraag voldoen. We kunnen het waterpeil daar op hoogte houden.

Volgende week wordt opnieuw bekeken hoe het staat met de waterstand in het IJsselmeer. Dit zakt, maar is nog op acceptabel niveau.