Droogte update: voorlopig nog voldoende water in gebied Hunze en Aa’s

10 augustus 2022

De komende dagen wordt het flink heet en de verwachting is dat er weinig regen gaat vallen. Het neerslagtekort in Nederland is groot en loopt steeds verder op.

Ook in het beheergebied van ons waterschap neemt het neerslagtekort toe. We zien dat het steeds droger wordt. Doordat de temperatuur flink gaat oplopen, zal er meer water verdampen. Daarnaast wordt er door boeren en tuinders water gebruikt voor het beregenen van gewassen.

We voeren volop water aan vanuit het IJsselmeer. Bij Dorkwerd laten we continu ruim 15.000 liter per seconde in. Dit water komt uit het IJsselmeer via Friesland naar Groningen. Daarnaast laten we nog ongeveer 4000 liter per seconde in vanuit de Hoogeveense Vaart. Zolang er voldoende water in het IJsselmeer is, kunnen we nog steeds aan de watervraag voldoen.

Waterpeil IJsselmeer daalt

De wateraanvoer via de grote rivieren naar het IJsselmeer is erg laag en de verdamping is hoog. Daardoor daalt het peil in het meer. Ondanks het lage peil kunnen we nog steeds gebruik maken van het IJsselmeerwater. Daarmee houden we het water in ons gebied redelijk tot goed op peil. De verwachting is dat het peil in het IJsselmeer nog verder zakt. Elke week vindt overleg plaats over het waterpeil in het IJsselmeer en de verdeling van water.

Hydroloog Ronald Leeraar sluit wekelijks aan bij het overleg met andere waterschappen die ook water uit het IJsselmeer halen. “In het overleg wordt gesproken over het waterpeil van het IJsselmeer en de verwachtingen. Mocht het waterpeil de komende tijd te laag zakken dan kunnen we als waterschappen gekort worden op de hoeveelheid water dat we inlaten. Voorlopig hebben wij nog voldoende water.”

Beregenen

De verwachting is dat de vraag naar water voor beregenen de komende weken afneemt. In de gebieden waar water aangevoerd wordt, leidt beregenen nog niet tot problemen, mits het tijdig gemeld wordt en beregenaars onderling afspraken maken over de verdeling en het moment van beregenen. Vooralsnog gelden er geen beregeningsverboden. Ook niet in het Drentsche Aa gebied waar alleen beregend kan worden uit grondwater. We houden het grondwaterpeil en de gevolgen van de daling van het grondwater goed in de gaten.

Noodpompen bij gemaal Veendam

Om de Veenkoloniën en Westerwolde van voldoende water te voorzien, wordt water vanuit het Winschoterdiep via het A.G. Wildervanckkanaal richting Zuid-Oost Groningen aangevoerd. Gemaal Veendam draait op vol vermogen om het water richting Stadskanaal te pompen, maar kan door de hogere temperaturen en verdamping niet voldoende water doorvoeren. Willen we het water in de kanalen op peil houden, dan is extra pompcapaciteit nodig. Daarom plaatsen we deze week noodpompen bij gemaal Veendam. De situatie bij de andere opvoergemalen houden we goed in de gaten.   

Doorspoelen in droge tijden

Zolang er voldoende water is, blijven we doorspoelen. Dit is afhankelijk van de situatie en gebeurt alleen als dit volgens metingen noodzakelijk is. Dit is ongeveer eens per week. Dit doen we om de zouttong vanuit zee die via de sluizen binnenkomt, terug te dringen én om het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering in Garmerwolde af te voeren.