Drents gedicht voor De Branden

6 juli 2023

Voor de afsluiting van project De Branden werd speciaal een Drents gedicht geschreven door dichter Suze Sanders, met dank aan Huus van de Taol. Suze is pseudoniem voor Albertien Klunder. Ze schrijft gedichten in het Drents en in het Nederlands. Er zijn zes dichtbundels van haar uitgegeven. Ze won verschillende prijzen, waaronder de Streektaalprijs.

Voor de Branden schreef ze:

De Branden

Zoas een spons hol ik

het hemelwaoter bij mij

zoeg de kwel op oet de olde grond

kraanswier leg ik deel um spiegellocht

snavelzegge roep ik haostig wakker

an mien oevers daanst al vogels rond

under felle braand van aovendrood

zwömt de vissen 

naor een zee van vrijheid

in de leite van de diepenschoot.

Suze Sanders

Beekherstel De Branden

In het gebied De Branden bij Drouwenerveen is afgelopen jaren gewerkt aan de herinrichting. De Branden is onderdeel van het Hunzedal. Dit Hunzedal wordt gebied voor gebied hersteld naar een oerlandschap met een natuurlijk stromende beek. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor water, met oevers die mogen overstromen. Bovendien komt de natuurlijke inrichting ten goede aan de waterkwaliteit en het waterleven. Samen met grondeigenaren, omwonenden en gebiedspartners als provincie Drenthe, stichting Het Drentse Landschap, de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo en de uitvoeringsorganisatie van de provincie Prolander, werken wij aan het herstel van het Hunzedal. Zo zijn we ook bezig met de voorbereiding voor onder andere Bronnegermaden en Noordma.

Meer informatie over het Hunzedal