Dijkinspecties van start

11 oktober 2021

Deze en volgende week inspecteren we de dijken in ons gebied.

We inspecteren alle dijken van de kanalen die het water naar de zee afvoeren. Ook controleren we de dijken rondom de waterbergingsgebieden. In totaal gaat dit om zo’n 850 kilometer.

In het voorjaar bekijken we hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Met de uitkomsten van de dijkinspectie brengen we de staat van de dijken nog beter in kaart. Zo werken we aan de veiligheid.