Dijkgraaf naar Burkina Faso voor Blue Deal

16 februari 2023

Onze dijkgraaf Geert-Jan ten Brink is van 18 tot 25 februari in Burkina Faso. Dit als onderdeel van de Blue Deal. De Blue Deal is opgezet vanuit de Nederlandse waterschappen, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat. Het doel is om in 2030 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden over de hele wereld aan meer, beter en veiliger water te helpen. Ons waterschap draagt hieraan bij, onder meer in Burkina Faso.

Fase 1 van het Blue-Deal-programma in Burkina Faso is inmiddels afgerond. Onderdeel van het werkbezoek is de ondertekening van de tweede fase van het programma. Geert-Jan ten Brink zal dit programma ondertekenen namens de Nederlandse waterschappen die actief zijn in het Afrikaanse land. Verder staan er onder meer bezoeken aan de Nederlandse ambassade en de minister van Water, Milieu en Sanitatie op het programma. Ook ontmoet hij de directeuren van de vijf ‘waterschappen’ en meerdere instanties die in Burkina Faso actief zijn op het gebied van waterbeheer, drinkwater en waterzuivering.

Verder zal een overeenkomst worden ondertekend voor twee pilotprojecten die tot doel hebben erosie tegen te gaan en CO2 vast te leggen. In totaal zullen 25.000 bomen worden gepland in de regio Cassou, ten zuiden van de hoofdstad Ouagadougou. De Nederlandse Waterbank is via haar NWB-fonds de grootste financier. Ook Wereld Waternet en waterschap Hunze en Aa’s dragen hier financieel aan bij.

Ambtelijk bezoek van 27 februari tot 3 maart

Enkele medewerkers van ons waterschap gaan een week later ook naar Burkina Faso. Samen met de waterbeheerders daar zijn plannen opgesteld voor de monitoring van waterkwaliteit en waterstanden. De volgende stap is om de globale kostenramingen te concretiseren zodat de waterbeheerders in Burkina Faso de jaarlijks kosten van monitoring kunnen opnemen in hun budgetten. Ook zijn goede kostenramingen nodig in de zoektocht naar externe financiering van investeringen in de monitoringsystemen.

Alleen bezoek in hoofdstad Ouagadougou

Vanwege de veiligheidssituatie in Burkina Faso blijven de bezoeken beperkt tot de hoofdstad Ouagadougou.

Blue Deal

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie over de Blue Deal is te vinden op de website van de Unie van Waterschappen.