Update: Dijkdoorgangen Delfzijl sluiten niet

17 februari 2022

De eerder vanochtend aangekondigde sluiting van de dijkdoorgangen in Delfzijl gaat niet door. Het havengebied blijft normaal bereikbaar.

Gewijzigde verwachting waterstand

Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte waterstand op zee rond het middaguur op NAP+ 2.85 meter uitkomt. Dat is onder de norm van NAP+ 3.00 meter waarbij normaal de dijkdoorgangen sluiten. Dat betekent dat de voorgenomen sluiting vanaf 9.00 uur vanmorgen niet nodig is.
We blijven alert. Het is niet uitgesloten dat de dijkdoorgangen in de loop van de komende dagen toch moeten sluiten.