Dijkbewakingsoefening

8 oktober 2020

Donderdagavond 8 oktober houden we een dijkbewakingsoefening op de 28 kilometer lange zeedijk tussen Nieuwe Statenzijl en Delfzijl.

Veiligheid

De dijkbewakingsoefening vindt jaarlijks plaats ter voorbereiding op het stormseizoen. We zetten dijkbewaking in vanaf een verwachte waterstand van 3.80m+.

Tijdens de dijkbewakingsoefening controleren we onder andere of de communicatievoorzieningen werken. Ook controleren we de sluizen en afsluiters in de zeedijk.

Bij een ‘echte’ dijkbewaking letten de medewerkers met name op aangespoeld materiaal dat de dijk kan beschadigen. Door dit jaarlijks te oefenen zijn we in hoogwatersituaties goed getraind om onze taken uit te voeren.

De oefening is aangepast op de adviezen en maatregelen van het RIVM en het Rijk in verband met het coronavirus. Dit betekent dat er geen gasten en publiek bij de oefening aanwezig zijn.