Wel dijkbewaking en sluiting dijkdoorgangen

19 februari 2022

Update 19-02-2022, 6.00 uur

Geen bijzonderheden bij dijkbewaking

Tijdens de dijkbewaking troffen we geen bijzonderheden aan. Bij daglicht voeren we vandaag een inspectie uit langs de dijk om te controleren op eventuele schade of aangespoelde objecten.

De waterstand bij Delfzijl werd uiteindelijk maximaal NAP+ 3.72 meter.

Update 18-02-2022, 15.40 uur

Dijkdoorgangen Delfzijl sluiten

In de nacht van vrijdag 18 februari op zaterdag 19 februari hebben we te maken met hoogwater op zee. Rijkswaterstaat verwacht rond 2.00 uur een waterstand van NAP+ 3.90 meter. Dat betekent dat we de dijkdoorgangen in Delfzijl sluiten.

We starten om 21.30 uur met de sluiting. Hierdoor zal de haven van Delfzijl tijdelijk afgesloten zijn. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Als het water voldoende zakt en de weg vrij van water is, gaan de wegen weer open. 

De coupures in Delfzijl sluiten altijd bij een verwacht waterpeil op zee van NAP+ 3m of hoger. Deze sluiting voeren we uit samen met onze collega’s van waterschap Noorderzijlvest.

Wel dijkbewaking

Bij een verwachte waterstand van NAP+ 3.80 meter of hoger, stellen we dijkbewaking in. We inspecteren met zo’n twintig medewerkers in de nacht van vrijdag op zaterdag de dijk op bijzonderheden. Ook inspecteren we onze sluizen en gemalen. Bij schade kunnen we ingrijpen.