Deze winter geen schouw van sloten in landelijk gebied

18 januari 2024

Medewerkers van het waterschap Hunze en Aa’s gaan de jaarlijkse slootschouw in het landelijk gebied deze winter niet uitvoeren. Vanwege de grote hoeveelheden neerslag van de afgelopen maanden is het heel nat. Machines kunnen nog steeds het land niet op om de sloten schoon te maken. Eerder was daarom de schouw van sloten al uitgesteld.
De schouw van sloten in stedelijke gebieden gaat wel door.  

Schouw

Normaal gesproken moeten grondeigenaren het onderhoud van sloten op hun grond voor november hebben afgerond. Daarna controleert het waterschap of het onderhoud goed is uitgevoerd. Dit is belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water. De doorstroming van het water mag niet belemmerd worden door begroeiing en rommel in de sloten.

Een aantal grondeigenaren heeft de sloten wel al geschoond. Echter een groot aantal heeft het nog niet kunnen doen. We hebben er begrip voor dat het schoon maken van sloten niet kan worden uitgevoerd zolang het land te nat blijft door de neerslag van de afgelopen maanden.

Sloten schonen zodra het kan

Wel vragen we grondeigenaren nadrukkelijk het onderhoudswerk van sloten deze winter alsnog uit te voeren zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Het is belangrijk dat er geen problemen ontstaan in de doorstroming. Mochten wij hier meldingen over krijgen dan ondernemen we daarop actie richting de grondeigenaar.

Komend najaar zal de schouw net als voorgaande jaren vanaf november weer plaatsvinden.