Deichstein onthuld bij Nieuwe Statenzijl

19 augustus 2021

Op verschillende plekken langs de Duitse Waddenkust staan Deichsteine van de Rheider Deichacht. Sinds kort staat er op initiatief van onze Duitse collega’s ook zo’n monument bij Nieuwe Statenzijl. Net op de grens van Nederland en Duitsland.

In de loop van de vorige eeuw zijn langs de kust steeds betere dijken gebouwd om mensen te beschermen tegen de zee. Daar ging en gaat veel aan planning en arbeid aan vooraf. Om te voorkomen dat dat wordt vergeten, worden deze Deichsteine geplaatst. Deze dijkstenen zijn dus monumenten ter herdenking aan het werk dat er komt kijken bij de aanleg van de kustverdediging.

De Rheider Deichacht wil de reeks dijkstenen in de toekomst uitbreiden. Niet alleen bij de kust, maar ook in het binnenland, tot waar de stormvloed bij overstromingen zijn weg vond. Met deze dijksteen in Nieuwe Statenzijl tonen ze aan dat kustbescherming een grensoverschrijdende taak is.