Schouwkaarten liggen ter inzage

28 juli 2023

Ieder jaar controleren wij in november en december of de schouwsloten goed onderhouden zijn. Schouwsloten zijn sloten die van belang zijn voor de water aan- en afvoer. De aanliggende eigenaar moet deze sloot schoon houden. Om te weten voor welke sloten dit geldt, worden jaarlijks schouwkaarten vastgesteld. Op deze kaarten staat welke sloten moeten worden schoongemaakt. Voordat deze worden vastgesteld, kunt u reageren op de concept-schouwkaarten.

De concept-schouwkaarten liggen tot en met 5 september 2023 ter inzage. Bent u het niet eens met de schouwkaarten, dan kunt tot en met 5 september uw zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.
Ons bestuur neemt vervolgens een besluit. Degene die een zienswijze heeft ingediend op de concept-schouwkaarten, kan op dit besluit een beroep instellen bij de bestuursrechter.

Lees hier meer informatie over onderhoudsplicht bij sloten