Coronavirus in afvalwater geen gevaar voor oppervlaktewater

26 maart 2020

Op verschillende plekken wordt het coronavirus aangetroffen in rioolwater. Dit komt omdat sommige patiënten het virus in hun ontlasting hebben. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Dit rioolwater wordt in onze zuiveringsinstallaties schoon gemaakt en vervolgens geloosd op het oppervlaktewater. Het water in sloten en plassen.

Geen risico voor omwonenden

Het coronavirus is vooralsnog niet terug te zien in het water dat na zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door verdunning en allerlei andere afbraakprocessen verdwijnen de ziektekiemen in het oppervlaktewater vanzelf. Het RIVM ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden via gezuiverd water dat een rioolwaterzuivering verlaat.

Wel raden we, net als altijd, af om in de buurt van die lozingspunten te zwemmen of om op een andere manier contact met het water op die plek te hebben. Het coronavirus betekent geen wijziging van deze aanbeveling.

Drinkwaterbedrijven maken geen drinkwater van rioolwater. Meer informatie hierover vindt u bij de WMD of het Waterbedrijf Groningen.

Bescherming voor onze medewerkers

Rioolwater is altijd een bron van bacteriën en ziektekiemen. Onze medewerkers zijn opgeleid om hier op een veilige manier mee om te gaan. De beschermingsmaatregelen die zij normaal nemen als ze met rioolwater werken, beschermen ook tegen het coronavirus.

Zuiveren afvalwater moet doorgaan

Waterschappen behoren tot de zogenoemde vitale processen in Nederland. Het zuiveren van rioolwater is een belangrijke taak, die ook onder deze moeilijke omstandigheden moet doorgaan.