Print pagina

Meldingen (overlast / schade)

Een melding doet u als er kans is op overlast, schade of gevaar. Hierbij gaat het om incidenten die we niet accuut hoeven op te lossen, maar (water)problemen waar u wel last van heeft. U kunt hierbij denken aan:
  • Problemen met waterkwaliteit
  • Waterpeil
  • Waterzuiveringen

Melding doorgeven

Meldingen kunt u telefonisch aan het waterschap doorgeven. Het telefoonnummer is: 0900 – 33 66 990 (€ 0,10 per minuut).
U kunt uw melding ook digitaal doorgeven via het E-formulier op deze website.

Dringende melding doorgeven

Voor een dringende melding waarop meteen actie moet worden ondernomen kunt u bellen naar 0900 33 66 990.

Wat gebeurt er met uw melding?

Uw melding wordt geregistreerd en doorgegeven aan een medewerker die ter plekke de situatie bekijkt en zo nodig maatregelen treft. Bij een vervuiling kan de medewerker de vervuiling op laten ruimen en eventueel laten onderzoeken wie de vervuiling heeft veroorzaakt. Als de veroorzaker wordt achterhaald, worden de kosten van het opruimen van de vervuiling op hem/haar verhaald.

Volg ons op

Meldingen (overlast / schade)