Coalitiepartijen bereiken akkoord

3 mei 2023

De coalitiepartijen binnen het nieuwe bestuur van waterschap Hunze en Aa’s bestaan uit BBB, Water Natuurlijk, PvdA en geborgd ongebouwd. Deze coalitiepartijen hebben onder begeleiding van formateur Janneke Snijder een inhoudelijk akkoord bereikt. Daarmee is het formatieproces afgerond.

Coalitieakkoord
Janneke Snijder is tevreden over het bereikte akkoord: “de inbreng van de verschillende fracties vind je in het akkoord terug. Voor de komende vier jaar betekent dit een solide koers waar inwoners, agrariërs en natuurorganisaties op kunnen bouwen.”

Het coalitieakkoord wordt op 24 mei in de vergadering van het algemeen bestuur behandeld.
De coalitie ziet met het akkoord uit naar een bestuursperiode waarin constructief en succesvol wordt samengewerkt met algemeen bestuur en organisatie.


Nieuw dagelijks bestuur
Ook worden tijdens de AB-vergadering van 24 mei de leden van het dagelijks bestuur voor benoeming voorgedragen. Dit zijn de heer Martijn van Mensvoort (BBB), mevrouw Inge Eshuis (Water Natuurlijk), mevrouw Anja Woortman (PvdA) en de heer Jakob Bartelds (geborgd ongebouwd). Samen met dijkgraaf Geert-Jan ten Brink vormen zij het dagelijks bestuur voor de komende vier jaar.