Calamiteiten? Bel ons.

11 december 2020

Een calamiteit waardoor het oppervlaktewater verontreinigt kan bij elke agrariƫr voorkomen. Bel ons in deze situaties direct. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor calamiteiten via 0900 33 66 990.

Maatregelen treffen en waterschap informeren

Bij iedere calamiteit bent u verplicht om meteen maatregelen te treffen en ons direct te informeren. Laat ons weten welke maatregelen u heeft genomen of nog gaat nemen. We kunnen u hierin adviseren, zoals bijvoorbeeld stuwen dichtzetten of de stromingsrichting bepalen.

We lossen calamiteiten graag samen met u op. Meldt u een calamiteit niet en/of heeft u onzorgvuldig gehandeld, dan kunnen we handhavend optreden.

Voorbeelden van calamiteiten

  • Een gescheurde mestzak
  • Brand met vervuild bluswater
  • Losgeraakte slangen van de mestverwerkingsinstallatie
  • Een gekantelde veldspuit