Bijna 100 jaar oude duiker uitgegraven

28 januari 2021

Bij werkzaamheden voor project Flessenhals in Borger stuitten wij op een duiker uit 1924. Voor de aanleg van een vistrap, moet het water uit het Voorste diep tijdelijk omgeleid worden. De dichtbij liggende bijna 100 jaar oude duiker bleek nog in tact. We groeven het uit om het als tijdelijke bypass te kunnen gebruiken.

Een duiker is een buis onder een weg of oprit zodat het water onder de weg door kan stromen. Deze duiker is bij de kanalisatie 100 jaar geleden aangelegd. Het verbond het oude Voorste diep met het nieuwe Kanaal. Zo’n 45 jaar geleden werd de waterafvoer verbeterd, waarbij de duiker werd vervangen door de huidige brug. Maar tijdens deze werkzaamheden doet deze oude duiker weer dienst en is het van grote waarde.

Wat er met de duiker gebeurt als de werkzaamheden klaar zijn, is nog niet bekend.

Project Flessenhals wordt uitgevoerd door Stichting het Drentse Landschap. Waterschap Hunze en Aa’s begeleidt de aanleg van de vispassage binnen dit project. Flessenhals is onderdeel van het Hunzedal. Samen met partners, inwoners en gebruikers van het gebied kijken we naar een nieuwe inrichting, waarbij hoogwaardige natuur en een goed watersysteem voor de toekomst hand in hand gaan met een breed aanbod van duurzame landbouw en recreatie.