Bijeenkomst beregenen uit grondwater Drentsche Aa

4 november 2019

Omdat er met name in het Drentsche Aa-gebied veel vragen zijn over het huidige beleid rondom grondwateronttrekking organiseerde het waterschap op maandag 4 november 2019 een bijeenkomst over dit onderwerp.

Het waterschap ging tijdens deze bijeenkomst in op het huidige beleid, de totstandkoming ervan en de handhavingsactiviteiten van afgelopen zomer. Daarnaast sprak het schap met betrokkenen over de inhoud van het nieuw te vormen beleid en de vervolgstappen die gezet worden.

Huidig beleid

Omdat er in het Drentsche Aa-gebied geen water aangevoerd kan en mag worden, moet er zorgvuldig omgegaan worden met de grondwateronttrekking.

Volgens de huidige regels is beregening uit putten geslagen voor 1 april 1994 toegestaan op alle gewassen. Uit putten die na 1 april 1994 zijn geslagen is alleen beregening mogelijk op hoogsalderende teelten en vollegrondstuinbouw in het beperkingengebied. (Zie hiervoor de gearceerde kaarten in de PowerPoint onderaan dit bericht)

Vervolg

Een mogelijk nieuw beleid is er dus nog niet. Het waterschap wil een totaaloverzicht van de huidige situatie en wil daarom graag in gesprek met het gebied. Het schap wil o.a. het huidige gebruik inventariseren.

Vragen?

Heeft u n.a.v. de bijeenkomst op 4 november vragen? Dan kunt u dit laten weten via waterschap@hunzeenaas.nl.

Tijdens de bijeenkomst is gevraagd naar grondwaterstanden van 2016 en 2017. Ook is toegezegd de presentatie online te plaatsen. Beide documenten vindt u hieronder.