Bijdrage voor poldermolen De Dellen in nood

17 december 2020

Tijdens een storm in september ontstond er grote schade aan poldermolen De Dellen in Nieuw Scheemda. De roede is afgebroken. De schade blijkt enorm, zo’n € 75.000.

Via fondsen, subsidiegevers, instanties en een crowdfundingsactie probeert Molenstichting Midden- en Oost-Groningen dit geld bij elkaar te krijgen om de molen weer te kunnen herstellen. Ons dagelijks bestuur heeft besloten een bijdrage te doen van € 7.000,-

Als waterschap ondersteunen we de stichtingen die zich ontfermen over ons Cultuurhistorisch Erfgoed. In bijzondere situaties als deze is het voor ons vanzelfsprekend dat we een helpende hand bieden.

Ook u kunt Molenstichting Midden- en Oost-Groningen steunen. Alle beetjes helpen. Meer informatie over de crowdfundingsactie.